Logotyp Szkoły Nauki Jazdy ALFA
Strona główna Poradnik kursanta
Poradnik kursanta

Profil Kandydata na Kierowcę.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, pierwsze kroki musi skierować do wydziału komunikacji dla miejsca stałego zameldowania (Powiat Ząbkowicki - Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. ul. Prusa 5) i tam po złożeniu dokumentów, które wymienione są poniżej, założyć tzw. (PKK) Profil Kandydata na Kierowcę. (czas oczekiwania od ręki, lub max 2 dni robocze) Z tym dokumentem zgłasza się do ośrodka szkolenia kierowców, który za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z wydziałem komunikacji pobiera dane kandydata do swojej ewidencji, co jest podstawą do rozpoczęcia szkolenia.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) (daje możliwość szkolenia i zdawania egzaminu na terenie całego kraju)

Poniżej wymienione dokumenty, jakie są wymagane przy wizycie w wydziale komunikacji:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w Starostwie)

 • dowód tożsamości, (osoby niepełnoletnie też mogą sobie wyrobić dowód osobisty przed ukończeniem 18 lat. Wniosek wraz z aktem urodzenia oraz zdjęciem należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego odpowiedniego do miejsca zameldowania)
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy)
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Więcej informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śl. przy ul. Prusa 5 dla Powiatu Ząbkowickiego lub pod nr tel.

Wydział komunikacji  - Prawo Jazdy tel. 74 816 28 20

Miejsce złożenia dokumentów

Po złożeniu w/w. dokumentów w Oddziale Praw Jazdy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego dla miejsca stałego zameldowania, zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców

 • Podstawa prawna
  Ustawa o kierujących pojazdami,

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):

- przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
- przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
- zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,

 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)

 

 

Szkolenie

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Liczbę godzin zajęć ustala dla każdej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy - w zależności od posiadanej wiedzy i uzdolnień kandydata - z tym, że w przypadku teorii ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

 • 30 godzin dla kategorii:  B

Dla zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż:

 • 30 godzin dla kategorii:  B

Osoby zainteresowane, zgodnie z nowymi wymogami, muszą udać się do Starostwa (więcej informacji w zakladce

Poradnik kursanta), jednakże przed tym koniecznością jest posiadanie:

 • dowodu osobistego

oraz pozostałych załączników (zakładka poradnik kursanta) potrzebnych do wyrobienia Profilu

Kandydata na Kierowcę.

Cena kursu na kategorię "B" 1700 PLN

(możliwość płatności ratalnej - więcej informacji w zakładce cennik)

 

w cenie kursu:

- materiały szkoleniowe,

- jazda po placu WORD

(2 x po 30 minut).


Podstawowy kurs Prawa Jazdy kat. B obejmuje 30 godz. zajęć teoretycznych i 30 godz. zajęć praktycznych.

 


Rozpoczęcie kursu w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Złotym Stoku przy ul. Chemików 8.

 

Więcej informacji pod nr tel.

606 972 754.

 

Chcesz rozpocząć kurs wcześniej to zadzwoń.

! ZAPISY CODZIENNIE POD W/W NR TEL. po godz. 16.00

 

Przygotowujemy kursantów zdających egzamin w Kłodzku.

 

Dodatkowa godzina doszkalająca

55 PLN

 

WAŻNE!!!

Nauka jazdy nie musi oznaczać stres.

Przyjdź i przekonaj się sam.

Zapraszamy!

Siedziba firmy:

Szkoła Jazdy ALFA
ul. B. Chrobrego 3/1
Złoty Stok

Sala wykładowa:

Samorządowy Zespół Szkół
ul. Chemików 1, sala nr 1
Złoty Stok

Nr konta bankowego:

Szkoła Jazdy Alfa Mariusz Jędrzejowski
ul. B. Chrobrego 3/1, 57-250 Złoty Stok
02 1090 2372 0000 0001 1378 2158
STRONA GŁÓWNA  |  O NAS  |  KURSY / CENNIK  |  PORADNIK KURSANTA  |  GALERIA  |  KONTAKT
Polityka prywatności  |   Projekt i wykonanie strony MkDes